What is happiness ?

Happiness can be seen in the eyes of a loved one or child when they receive the desired toy or thing, but we can only observe the feeling of this mysterious feeling, which is manifested by the brilliance of the «mirror of the soul», and it is the result of a strange concept. «How many people, so many opinions!»- this proverb can be slightly transformed into «How many people, so many concepts of happiness for each of them!». Some say that happiness is when there is a lot of money and financial stability, others-when everyone in the family is alive and healthy, and others — when there are close people. In my understanding, happiness is living and healthy parents, all relatives and people close to me, a peaceful sky above my head ,and everything else can be achieved independently on their own. And first of all, for me, happiness is friendship with my Creator . You will probably agree with me that the One who created us knows what we need and knows the key to happiness .

Gerund

Մասնագիտական բովանդակությամբ Gerund-ի դարձվածքներով խոսքային նմուշների փաթեթի ուսումնասիրում և դրանց գործածման կարողությունների ձևավորում:

Խոսքային նմուշ 1

It is worth doing something. Արժե մի բան անելը:

“The Haghpat Monastic Complex is in Lori.”

Is it worth visiting?

“Yes, it is worth visiting. It is one of the most beautiful monasteries in Armenia.”

Translate into English

-Տաթևի վանական համալիրը Սյունիքի մարզում է:

— Tatev monastery complex is located in Syunik region:

-Արժե՞ տեսնել այն:

— Worth a look ?

-Այո, իհարկե արժե տեսնել այն: Արժե տեսնել նաև աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղին, որը Տաթևի վանքի մոտ է:

 It is also worth seeing the longest cable car in the world, which is located near the Tatev monastery:

-Ի՞նչ է սա:

«What is it?»:

-Սա քաղցր սուջուխ է:

This is sweet sujukh.

-Արժե՞ փորձել (համտեսել) այն:

— It is worth trying (to taste) it:

-Այո, իհարկե: Արժե այն գնել և ուտել, որովհետև շատ համեղ է:

It is worth buying and eating it, because it is very tasty:

-Ես չգիտեմ, թե արդյոք արժե այցելել Քարահունջը: Այն շատ հեռու է Երևանից:

— I don’t know whether to visit Stonehenge.:

-Կարծում եմ, որ արժե այցելել Քարահունջը: Այն 7000 տարվա պատմություն ունի:

I think that it is worth visiting in Qarahunj. It has a history of 7000 years.

Խոսքային նմուշ 2

to enjoy doing something – բավականություն ստանալ մի բան անելուց

“I enjoy traveling in a car about Armenia. What about you?”

“I enjoy looking at old Armenian manuscripts (ձեռագրեր) in the Matenadaran.”

“If you want to change the world start off by making your bed”

Speech by American Admiral William Mcraven at the University of Texas .
She taught me a lot first of all I realized that we are responsible for our own lives and must start with small steps to achieve more . Small things may seem insignificant to us but they motivate us to continue on the path . There can and will be disappointments because life is not perfect . It was interesting to say that on our way there are sharks which in a figurative sense are our problems which sometimes seem to us very big and not overcome . You need to look problems in the eye and try to solve them . After all if we start to fear them from this they will not become small but on the contrary will grow even more . But when we develop the right attitude, it will help us resolve the obstacle in our path with courage . And as Tony Robbins said
Because of problems, we grow and change.

Yeghishe Charents

Now we are visiting Yeghishe Charents’ Home Museum in Yerevan. It is on Mashtots Avenue. Yeghishe Charents is considered to be the great Armenian poet of the 20th century. He lived and created in a very tragic period for Armenia: the Great Armenian Genocide in 1915 and revolutionary events in Armenia in 1920-1921. He reflected these tragic events in his poems.

Charents was charged for “counterrevolutionary and nationalist activity” and imprisoned during the 1937 Great Purge. He died in the Yerevan prison hospital. All his books were also banned. Charents’ younger friend Regina Ghazaryan buried and saved many of his manuscripts.

As it is unknown where his body was buried, on March 13 thousands of Armenians and among them schoolchildren and university students, gather in front of the Charents Home Museum to express their love towards the great Armenian poet. They recite his poems, sing songs with his lyrics.

Today we are visiting AvetiK Isahakyan’s Home Museum in Yerevan

Today we are visiting AvetiK Isahakyan’s Home Museum in Yerevan. Avetik Isahakyan was a great Armenian poet, writer and public figure. He was born in Alexandrapol (now Gyumri) in 1875 and died in Yerevan in 1957. So he lived and created in the 19th and 20th centuries. He received a good education. He studied at Echmiatsin Theological Seminary and then he continued his education at Leipzig and Zurich Universities studying Literature and History of Philosophy.

Avetik Isahakyan was very much loved and respected by Armenians. Many of his poems became lyrics of songs. The lyrics of these songs are so close to the soul of Armenian country life that common people know for sure these songs to be folk songs. He was also a great patriot.

Hey, my fatherland, how lovely you are!
Your mountain peaks are lost in the mists of heaven.
Your waters are sweet, your breezes are sweet;
Only your children are in seas of blood.… Translation by Alice Stone BlackwellԷ՜յ, ջան-հայրենիք, ինչքա՜ն սիրուն ես,Սարերըդ կորած երկնի մովի մեջ.Ջրերըդ անո՛ւշ, հովերըդ անո՛ւշ,Մենակ բալեքըդ արուն ծովի մեջ:

Avetik Isahakjan lived in this house for ten years, from 1947-1957.

Երևանի կենտրոնը. ուսումնական նյութ Քոլեջի ուսանողների համար

Եկեք գնանք կարապի լիճ հյուսիսային պողոտայով։ Սա հյուսիսային պողոտան է: Այն շատ լայն է, այդպես չէ՞։ Գրեթե բոլոր շենքերը այս պողատայում կիսադատարկ են (half empty), որովհետև բնակարանները այս շենքերում չափազանց թանկ են։ Պողատայի երկու կողմերում ֆիրմային խանութներ են։ Զբոսաշրջիկները սիրում են քայլել այս պողոտայով։ Ահա մենք մոտենում ենք կարապի լճին։ Կարապի լիճը իր ձևով շատ նման է Սևանա լճին։ Ամռանը այստեղ կարապներ են լողում, իսկ ձմռանը այստեղ արհեստական սահադաշտ է։ Կարապի լճից դեպի ձախ Օպերայի շենքն է իր Ազատության հրապարակով: Սա Երևանի սիրտն է։

Նախաճաշ ռեստորանում և քայլարշավ֊զբոսանք

-Good morning, there are many vacant tables in the hall. Where would you like to sit: at the window or at the wall on the right?

-We prefer to sit at the window. We can admire the scenery of Republican Square.

-Ok. The choice is yours. Here is the menu.

-Can you offer anything from Armenian cuisine? What do Armenians prefer to eat in the morning?

-I can offer you butter, honey, homemade sour-cream, mashed potatoes, pastry coffee, tea.

-Where is that sour-cream made?

-It is brought from the village of Azatan which is near Gyumri. It is very tasty sour cream.

-Ok. Bring us homemade sour- cream, mashed potatoes, pastry, and tea with milk. We must have a good breakfast because we will walk a lot along the streets of Yerevan.

-It is already 10:25. We are to meet our guide Milena in front of the hotel.

Հյուրանոցում

Փոխադրել տեքստը անգլերեն:

__Մարիոտ հյուրանոցը քաղաքի կենտրոնու՞մ է:

__Այո, Մարիոտ հյուրանոցը Հանրապետության հրապարակում է, որը քաղաքի կենտրոնում է: Երևանի Հանրապետության հրապարակը համարվում է ամենագեղեցիկ հրապարակներից մեկը աշխարհում: Այն շրջանաձև է և բոլոր շենքերը ունեն նույն ճարտարապետական ոճը: (the same architectural style) Այդ շենքերից մեկն էլ Մարիոտ հյուրանոցն է: Հրապարակը նախագծել է Ալեքսանդր Թամանյանը: Ձախ կողմում «Կիլիկիա» թաղամասն է իր «Կիլիկիա» գարեջրի գործարանով: Ձախ կողմում՝ բլրի վրա, Երևանի հռչակավոր կոնյակի գործարանն է: Հիմա մենք անցնում ենք Հրազդանի կիրճի վրայով: (cross over the Hrazdan Gorge). Եթե նայեք աջ, կտեսնեք Արարատ լեռը:

__Գեղեցիկ տեսարան է: Սա այն լե՞ռն է, որտեղ կանգ է առել Նոյան Տապանը ջրհեղեղի ժամանակ: (the place where Noah’s Ark rested). Ես պետք է լուսանկարեմ: Կանգնեք, խնդրում եմ:

__Կամուրջի վրա կանգնել չի թույլատրվում: Դուք մեկ շաբաթ մնալու եք Հայաստանում: Դուք շատ առիթներ կունենաք լուսանկարելու Արարատը: Աջ կողմում Երևանի «Արարատ» գինու կոնյակի գործարանն է: Ձախ կողմում քաղաքապետարանի շենքն է (City Council): Հիմա մենք մոտենում ենք (appro) Հանրապետության հրապարակին:

__Ի˜նչ գեղեցիկ հրապարակ է:

__Սա Մարիոտ հյուրանոցն է: Եկեք գնանք հյուրերի ընդունման տեղը(reception desk), որպեսզի գրանցվեք (check-in) և ստանաք ձեր սենյակի բանալին (key to the room):

__Բարև ձեզ, ես «Շամոյան թրեվլ» ճամփորդական գործակալությունից եմ: Մեր հյուրերը Դանիայից են: Նրանք սենյակ են պատվիրել (book a room) ձեր հյուրանոցում:

__Բարի գալուստ Հայաստան և մեր հյուրանոց, պ-ն և տիկին Հանսեններ: Դուք պատվիրել երկտեղանոց սենյակ (double room): Տվեք ձեր անձնագրերը (passports), խնդրում եմ, ամեն ինչ կարգին է: Լրացրեք այս ձևաթուղթը, խնդրում եմ: (fill in this form):

__Ահա խնդրեմ: Ես լրացրեցի ձևաթուղթը:

__Շնորհակալություն, ձեր սենյակը 331-ն է, երրորդ հարկում: Սպասավորը կտանի ձեր ուղեբեռը: Առավոտյան ժամը 9-ից մինչև 10-ը կարող եք նախաճաշել առաջին հարկի ռեստորանում:

__Նախաճաշի գինը ներառվա՞ծ է սենյակի գնի մեջ:

__Այո, իհարկե, նախաճաշի գինը ներառված է սենյակի գնի մեջ:

__Շնորհակալություն

__Ցտեսություն, Միլենա: Հուսով եմ, որ վաղը կհանդիպենք ժամը 10:30-ին և դուք ցույց կտաք մեզ Երևանի տեսարժան վայրերը:

__Ես մեծ հաճույքով կանեմ դա: Ցտեսություն պ-ն և տիկին Հանսեններ:

_ Is the Marriott Hotel in the center of the city?

-Yes, the Marriott hotel is in Rebuplican Square which is in the center of the city. The Republican Square in Yerevan is considered one of the most beautiful Squares in the world. It is circular and all the constructions have the same architectural style. One of those buildings is the Marriott hotel. The Square was designed by Alexander Tamanyan. On the left is the Cilicia district with its Cilicia beer factory. On the left, on the hill, you can see the famous Yerevan brandy factory. Now we are crossing over the Hrazdan Gorge. If you look to the right you will see Mount Ararat. It is beautiful scenery.

-Is this the mountain where Noah’s Ark rested? I must take a photo. Stop the car, please.

-It is not allowed to stop the car on the bridge. You will stay in Armenia for a week. You will have chances to take photos of Ararat. On the right, you can see Yerevan Wine and Brandy Factory Ararat. The city council is on the left. Now we are approaching Republican Square.

-What a beautiful Square!

-This is the Marriott hotel. Let’s go to the reception desk to check in and get the key to your room.

– Hello. I am from Shamoyan Travel agency. Our guests are from Denmark. They have booked a room in your hotel.

-Welcome to Armenia and our hotel, Mr. and Mrs. Hansens. You have booked a double room. Give me your passports, please. Everything is all right. Fill in this form, please.

– Here you are. I filled in the form.

– Thanks. Your room is number 331. It is on the third floor. The bell boy will take your luggage to your room. From 9 to 10 am you can have breakfast in the restaurant on the first floor.

-Is the breakfast price included in the room price?

-Yes, of course, the breakfast price is included in the room price.

– Thanks

-Goodbye Milena. I hope we will meet tomorrow at 10:30 am and you will show us the places of interest in Yerevan.-I will do it with great pleasure. Goodbye Mr.and Mrs. Hansens.

_ Is the Marriott Hotel in the center of the city?

-Yes, the Marriott hotel is in Rebuplican Square which is in the center of the city. The Republican Square in Yerevan is considered one of the most beautiful Squares in the world. It is circular and all the constructions have the same architectural style. Oneof those buildings is the Marriott hotel. The Square was designed by Alexander Tamanyan. On the left is the Cilicia district with its Cilicia beer factory. On the left, on the hill, you can see the famous Yerevan brandy factory. Now we are crossing over theHrazdan Gorge. If you look to the right you will see Mount Ararat. It is a beautiful scenery. Is this the mountain where Noah’s Ark rested. I must take a photo. Stop the car, please.

-It is not allowed to stop the car on the bridge. You will stay in Armenia for a week. You will have chances to take photos of Ararat. On the right, you can see Yerevan Wine and Brandy Factory Ararat. The city council is on the left. Now we are approaching Republican Square.

-What a beautiful Square!

-This is the Marriott hotel. Let’s go to the reception desk to check in and get the key to your room.

– Hello. I am from Shamoyan Travel agency. Our guests are from Denmark. They have booked a room in your hotel.

-Welcome to Armenia and our hotel, Mr. and Ms. Hansens. You have booked a double room. Give me your passports, please. Everything is all right. Fill in this form, please.

– Here you are. I filled in the form.

– Thanks. Your room is number 331. It is on the third floor. The bell boy will take your luggage to your room. From 9 to 10 am you can have breakfast in the restaurant on the first floor.

-Is the breakfast price included in the room price?

-Yes, of course, the breakfast price is included in the room price.

– Thanks

-Goodbye Milena. I hope we will meet tomorrow at 10:30 am and you will show us the places of interest in Yerevan.

-I will do it with great pleasure. Goodbye Mr.and Ms. Hansens.

Meeting the tourists at the airport

Բարի գալուստ Հայաստան:

_ Բարև ձեզ, դուք ճամփորդական գործակալությունի՞ց եք:

_ Այո, ես Shamoyan Travel գործակալությունից եմ: Ինչպե՞ս եք: Դուք պարոն և տիկին Հանսեննե՞րն եք Դանիայից:

_Այո, մենք Հանսեններն ենք Կոպենհագենից: Մենք հյուրանոց ենք պատվիրել ձեր գործակալության միջոցով: (through your agency)

_Ուրախ եմ ձեզ հանդիպելու համար: Իմ անունը Միլենա է: Սա՞ է ձեր ուղեբեռը: (luggage)

Going to the theater

Today we can state with sadness that the theater is gradually losing its attractiveness for young people and even adults. Cinematographic technologies have gone so far that modern cinema is not only an excellent play of actors, but also a huge number of special effects. In the theater they do not play, but because people treat him with less interest. And they make a big mistake, because playing the actors is the most important thing, and special effects are just a nice addition, without which you can do without.A few minutes spent in the theater watching the performance, a person learns so much, so filled with impressions and emotions that all this for a few days fills his soul with joy and wonderful excitement. For an interesting and full life you need to go to the theater at least once a few weeks. How many different genres and types of films. You may think that the theater will not be able to offer such diversity, but this opinion is very wrong. Theatrical performances will always be interesting and exciting, since they are mostly the works of authors who are internationally known and have long won the love of the people.

Translate

Сегодня можно с грустью констатировать, что театр постепенно теряет привлекательность для молодежи и даже взрослых людей. Кинематографические технологии зашли настолько далеко, что современное кино — это уже не только прекрасная игра актеров, но и огромное количество спецэффектов. В театре их не играть, а потому люди к нему относятся с меньшим интересом. И совершают большую ошибку, поскольку игра актеров — это самое главное, а спецэффекты — лишь приятное дополнение, без которого вполне можно обойтись.

Несколько минут, проведенных в театре за просмотром спектакля, человек так многому учится, так наполняется впечатлениями и эмоциями, что все это еще несколько дней наполняет его душу радостью и прекрасным волнением. Для интересной и полной жизни необходимо хоть раз за несколько недель посещать театры. Как много самого разного жанра и вида фильмов. Можно подумать, что театр не сможет предложить такое разнообразие, но это мнение очень ошибочно.Театральные представления всегда будут интересны и волнительны, поскольку в основном являются произведениями авторов, которые имеют мировую известность и давно завоевали любовь народа.