Հաղորդակցման աքսիոմներ

Անհնար է չհաղորդակցվել

Քանի որ մարդը ստեղծված է խոսելու ունակությամբ  մտքեր փոխանակելու,  կարծիք արտահայտելու, այդ իսկ պատճառով չհաղորդակցվելն անհնար է։

Այն չէ ստույգ, ինչ ուղարկողն է ասում, այլ այն, ինչ ստացողն է
հասկանում

Ճշմարտությունը այն է ինչ հասկանում են

Եթե ստացողը սխալ է մեկնաբանում ուղարկողի ուղերձը, ապա
մեղավորը միշտ ուղարկողն է

Ուղարկողը կամ խոսողը պետք է այնպիսի բառեր օգտագործի որպեսզի դիմացինին հասկանալի լինի, քանի որ եթե նա չհասկացավ մեղավորը ուղարկողն է այլ ոչ թե ստացողը։

Հարաբերությունների մակարդակն ավելի մեծ կշիռ ունի, քան
առարկայական տեղեկատվության տեսանկյունը:

/Հարաբերությունները էականորեն ազդում են ուղերձի
փոխանցման հաջողության վրա/