Քոլեջի հրավեր

Քանի որ բոլորս հիմա տանից դուրս գալու հետ կապված ունենք սահմանափակումներ և չենք կարող ֆիզիկակապես այցելել այն հաստատությունը որտեղ կցանկանանք շարունակել մեր ուսումը ։

Այդ նպատակով է պատրաստված այս նյութը ։ Կպատմեմ իմ քոլեջի մասին և կտամ ստույգ տեղեկություն որը , պետք կգա դիմորդին ։

Հարգելի դիմորդ մեր քոլեջում շատ ուրախ և համերաշխ մթնոլորտ է տիրում ։ Բոլորը իրար ընկեր են համարում և գիտես դա մեր տնորինության շնորհիվ է ։ Մեր տնորինությունը երբեք իրեն վեր չի դասում մյուսներից ինչն էլ նպաստում է ընկերական շփմանը ։ Սակայն չպետք է խառնել ազատ մթնոլոտը բացի թող վիճակից , կամ ընկերական շփումը անհարգանքի հետ ։

Մեր քոլեջում ուսուցանվում են հետևալ մասնագիտությունները ։

Միջին մասնագիտական կրթություն

 • Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն՝ հիմնական և միջնակարգ կրթության հիմքով (3.5 և 2.5 տարի). ուսումնական պլան: Որակավորումը՝ խմորման տեխնոլոգ
 • Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում ՝ հիմնական և միջնակարգ կրթության հիմքով (3 և 2 տարի). ուսումնական պլան: Որակավորումը՝ վեբ դիզայներ
 • Նախադպրոցական կրթություն՝ հիմնական և միջնակարգ կրթության հիմքով (3 և 2 տարի). ուսումնական պլան: Որակավորումը՝ դաստիարակ՝ նախադպրոցական կրթության
 • Գրադարանային գործ՝ հիմնական և միջնակարգ կրթության հիմքով (3 և 2 տարի).ուսումնական պլան: Որակավորումը՝ գրադարանավար
 • Զարդային-կիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ՝ հիմնական և միջնակարգ կրթության հիմքով (4 և 3 տարի). ուսումնական պլան: Որակավորումը՝
 • Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ՝ հիմնական և միջնակարգ կրթության հիմքով (4 և 3 տարի). ուսումնական պլան: Որակավորումը՝ զբոսաշրջության ծառայությունների սպասարկման մենեջեր
 • Զբոսաշրջություն՝ հիմնական և միջնակարգ կրթության հիմքով (3 և 2 տարի). ուսումնական պլան: Որակավորումը՝ մասնագետ՝ զբոսաշրջային ծառայությունների մատուցման
 • Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում՝ հիմնական և միջնակարգ կրթության հիմքով (4 և 3 տարի). ուսումնական պլան:: Որակավորումը՝ հաշվողական տեխնիկայի եւ համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկման տեխնիկ
 • Լուսանկարչական գործ՝ հիմնական և միջնակարգ կրթության հիմքով (3,5 և 2,5 տարի). ուսումնական պլան: Որակավորումը՝ լուսանկարիչ
 • Հագուստի մոդելավորում և նախագծում՝ հիմնական և միջնակարգ կրթության հիմքով (3 և 2 տարի). ուսումնական պլան: Որակավորումը՝ հագուստի մոդելավորող-նախագծող
 • Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիա՝ հիմնական և միջնակարգ կրթության հիմքով (3,5 և 2,5 տարի). ուսումնական պլան: Որակավորումը՝ տեխնոլոգ՝ հացթխման մակարոնեղենի, հրուշակեղենի արտադրության

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն հիմնական կրթության հիմքով
Ուսուցման տևողությունը 3 տարի

 • Ոսկերչություն: Որակավորումը՝ ոսկերիչ
 • Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա: Որակավորումը՝ էլեկտրաեռակցող
 • Տեխնոլոգիական սարքավորումների, խողովակատարների և մետաղական կառույցների մոնտաժում: Որակավորումը՝ մոնտաժող՝ սանիտարատեխնիկական համակարգերի և սարքավորումների
 • Գեղանկարչություն և քանդակագործություն: Որակավորումը՝ փորագրող՝ քարե գեղարվեստական իրերի
 • Գեղանկարչություն և քանդակագործություն: Որակավորումը՝ փորագրող՝ մետաղյա գեղարվեստական իրերի

Հարգելի դիմորդ ավելի մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար խնդրում եմ մտնել հղումով։

Ընտանեկան խաղեր

Երեկոյան ընտանիքով նախընտրում ենք թեյի սեղանի շուրջ խաղալ UNO :

Մի փոքր պատմեմ այդ խաղի մասին։

Ունո, թղթախաղի ամերիկյան տարատեսակ։ Անունը իտալերենից և իսպաներենիցթարգմանվում է «մեկ»։ Խաղն արտադրել է Մեռլ Ռոբինսը 1971 թվականին, իսկ այսօր այս ապրանքանիշի իրավունքը պատկանում է Mattel ընկերությանը։ Ունո խաղը հիմնականում համընկնում է եվրոպական մաումաու հայտնի խաղի հետ, որն առավել հայտնի է որպես «հարյուր մեկ», սակայն, պահանջում է հատուկ խաղաթղթերի հատուկ հավաքածու։ Խաղաժամանակը՝ սկսած 20 րոպեից։

Ավելի մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար մտեք այս հղումով :

Նաև խախում ենք թե սովորական լոտո և թե աշխարագրական , չնայած վերջինս նախատեսված է փոքրերի համար սակայն մեծերս ել ժամանակ առ ժամանակ ունենք կարիք հիշեցումների ։

Իսկ սովորական լոտոն զարգացնում է մեր ուշադրությունը և բարելավում մարդկանց հետ համագործակցելու կարողությունը ։

Проект: «Какую роль в становлении личности могут играть старшие?»

Вид работы: индивидуальный .

Участники: учащиеся колледжа .

Срок проведения:долгосрочный

Описание проекта:Старшее поколение обладает огромным опытом во всех сферах жизни: они могут научить как общаться с людьми, ремеслу и большому количеству полезных вещей. Это не обязывает молодое поколение точно копировать поведение старших, однако , чем больше информации, тем больше возможностей для ее применения!

Задача участника:

Привести пример , когда и по какому поводу в жизни получили совет от представителя старшего поколения . И применили ли его .

Ознакомится с биографией своих старших поколений . У кого вы взяли пример для подражания ? И отметить конкретно в каком вопросе стал примером подражание .

Ход работы:

Учащиеся представляют своё старшее поколение , свои корни . (Бабушка , дедушка , мама , папа )

Подготовка конспектов по темам . Например : Я и мои корни . Моё старшее поколение . Мой старший друг . и.т.д . , и.т.п.

Цель проекта:

Узнать больше поучающих жизненных примеров и взять от каждого что-то хорошее . Доказать нашему старшему поколению что они очень дороги и нам и стоит им подражать .

Если хотите принять участие в моём проекте пожалуйста напишите : anushik.sergeyan@mskh.am

Итог проекта .

Мери Петросян

Милена Шамоян

Анжела Шамоян

Гоар Джангирян

Жанна Мкртчян

Марианна Сульян

Нинел Аханян

Милена Саргсян

Владимир Кароян

Сергеян Анушик

Семейный проект «Поэзия»

Михаи́л Ю́рьевич Ле́рмонтов родился 3 октября 1814 в Москве — умер 15 июля 1841 в Пятигорске — был русским поэтом , про , драматургом, художником .Произведения Лермонтова получили большой отклик в живописи, театре, и кинематографе. Многие из них стали народными песнями .

Моя старшая сестра Анна представит стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова .Она выбрала именно это стихотворение потому что это её любимое стихотворение . Она очень любит русскую литературу поэтому согласилась участвовать в проекте .

Стихотворение «Я не унижусь пред тобою»

Семейный проект «Поэзия «

Я и моя сестра представим семейный проект поэзия . Мне очень понравился проект потому что я узнала поближе ещё одного русского писателя :

Ива́н Алексе́евич Бу́нин родился 10 октября 1870 года, в Воронеже , скончался — 8 ноября 1953, в Париже ,— был русским писателем , поэтом и переводчиком , а также Бунин был первым русским писателем , который получил Нобелевскую премию в области литературы в 1933 году .

Я вам представлю стихотворение » НАД МОГИЛОЙ С. Я. НАДСОНА » Я выбрала это стихотворение потому что из нас каждому интересно явление смерть . Было интересно понять чувства поэта когда умер его близкий человек .

Ուսումնական նախագիծ (Առցանց-ուսուցում արիլի 6-ապրիլի 12)

Ингредиенты-los ingredientes

молоко — la leche

яйцо -el huevo

мука -harina

ванилин -vainillina

масло растительное — el aceite

сахар — azúcar

Ингредиенты для украшения-Ingredientes para decoracion

Банан- la sandia

Киви-el coco

Nutella-pasta de chocolate

Сгущёнка-leche condensada

Приготовление-Cocinando

В ёмкость, в которой будем делать тесто для панкейков, выбиваем яйцо, добавляем сахар . Добавляем ванильный сахар , и включаем миксер . Перемешиваем до однородного состояния . Потом добавляем молоко и муку . Включаем миксер , при процессе перемешивания наливаем растительное масло . И тесто готово .Сковороду ставим на средний огонь и хорошо разогреваем. Наливаем тесто на горячую сковороду.

En el recipiente en el que haremos la masa para tortita , batimos el huevo , añadimos azúcar . Añadimos azúcar de vainilla , y batimos con batidora . Revuelva hasta que quede suave. Entonces añadimos la leche y harina . Batimos con batidora , durante el proceso de mezcla añadimos el aceite . Y la masa está lista. Sobre la sarten caliente . Pocos minutos después la tortita está lista, buen provecho.