Առաջադրանք

1) Բոլորը սիրում են այդ խիզախ զինվորին։

Այդ Խիզախ զինվորը սիրված էր բոլորի կողմից։

2) Մի հուժկու ձայն հանկարծ ընդհատեց լռությունը։

Լռությունը հանկարծ ընդհատվեց մի հուժկու ձայնից։

3) Բացումն անընդհատ հետաձգում են։

Բացումն անընդհատ հետաձգվում է։

4) Մեղմ քամին շարժում է ծառերի սաղարթները։

Ծառերի սաղարթները շարժվում են մեղմ քամուց։

5) Բարբարոսի թուրն ու նիզակը խոցել են հայոց ձեռագրերը։

Հայոց ձեռագրերը խոցվել են բարբարոսի թրից ու նիզակից։

6) Զորքերի բազմությունը ծածկեց Գեղամա ծովակի ափը։

Գեղամա ծովակի ափը ծածկված էր զորքերի բազմությամբ։

1) Բոլորը հմայվում են նրա ազնվազարմ նայվածքով։

Նրա ազնվազարմ նայվածքը հմայել էր։

2) Առավոտվա ցողից նարնջագույն քարերի վրա շողշողուն կաթիլներ են շարվել։

Առավոտվա ցողը նարնջագույն քարերի վրա շողշողուն կաթիլներ է շարել։

3) Փայտե հեռագրասյունը թեքվել էր ձյան ծանրությունից։

Ձյան ծանրությունը թեքել էր փայտե հեռագրասյունը։

4) Այդ կենդանին՝ ուղտը պոետների կողմից գրեթե չի գովերգվել։

Պոետները գրեթե չեն գովերգել այդ կենդանուն՝ ուղտին։

5) Գիշերվա անդորրը խախտվեց ինչ֊որ թռչունի կռնչյունից։

Ինչ֊որ թռչունի կռնչյուն գիշերվա անդորրը խախտեց։

6) Ծերունին վրդովվել էր հարևանի քար անտարբերությունից։

Հարևանի քար անտարբերությունը վրդովվել էր ծերունուն։

3) Խուլ֊ խոտհարք֊ խլահավ

Սեզ֊ հանդակ֊ սիզախոտ

Մասնիկ֊դիմակահանդես֊ հանդամաս

Խոժոռ֊ երաշտահավ֊ խոժոռադեմ

Մրջյուն֊ անտանելի֊ մրջնաբույն

Բեռ֊ արծվաբույն֊ բեռնատար

4) ենթ֊ անկյունագիծ֊ ենթագլուխ

Նախ֊ շրջադարձ֊ նախագիծ

Հար֊ գլխագին֊ հարատև

Արտ֊ տևողություն֊ արտասահման

Վեր֊ մշտավառ֊ վերադարձ

Առ֊ սահմանապահ֊ առմիշտ

5) Ցանցաթաղանթ֊ ուք֊ ցանցկեն

Խաչագող֊ ան֊ գողոն

Կալվածատեր֊ ոն֊ տիրույթ

Քսայուղ֊ յալ֊ քսուք

Հավելավճար֊ կեն֊ հավելյալ

Կովկիթ֊ ույթ֊ կթան

6) Խոհական֊այլատարր֊ այլախոհ

Զմայլելի֊մեծահոգի֊ հոգեզմայլ

Որակազրկում֊բարձրաբերձ֊բարձրորակ

Դրամապանակ֊հիմնավոր֊հիմնադրամ

Արշավախումբ֊հաղթական֊ հաղթարշավ

Պատվարժան֊ինքնամեծար֊ մեծապատիվ

7) Ցավատանջ֊ գլխացավ

Որակազրկում֊ բարձրորակ

Մտավախություն֊ սրամիտ

Հոգատար֊ անհոգ

Տեսագրություն֊ ականատես

Նենգամիտ֊ չարանենգ

Упражнение

Используя приставки, образовать от глаголов несовершенного вида глаголы совершенного вида: верить(н.в.)- поверить(с.в.) . 

Чувствовать — почувствовать, ужинать- поужинал, делить — поделил, вязать- связал , прятать- спрятал , возить- свозил , шить- сшил, стараться- постарался  , таять- подтаял , верить-поверил  , видеть- увидел, делать- сделал  , шутить- подшутил  , тонуть- утонул, учиться- заучил , брать- забрал , пугаться- напугался , мучить- измучил , помнить- запомнил , желать- пожелал , гордиться-загордился , готовить- приготовил .

2. Составить предложения с глаголами, видовые пары которых имеют разные корни , определить вид.

Говорить (сказать ), взять (брать ), поймать (ловить ), садиться (сесть ), ложиться (лечь ), стать (становиться ), находить ( найти ) .

3. Напишите пару к глаголам. 

Отвечать — ответить

Писать — написать

Выучить — учить

Приготовить — готовить

Задать — дать

Сказать — сказал

Понимать — понять 

Решать — решить

Брать — забрать

Узнавать — узнать 

Спросить — просить

Покупать —купить

Объяснять — объяснил

Вставать — встал 

Мустафа Ататюрк

Мустафа Ататюрк

Имя:Мустафа Ататюрк ( Mustafa Atatürk )

Дата рождения: 19 мая 1881 г.
Знак зодиака:Телец
Возраст: 57 лет
Дата смерти: 10 ноября 1938 г.
Место рождения:Салоники, Греция
Рост: 174
Деятельность: реформатор, политик, государственный деятель, военачальник
Теги:политикгосударственный деятельреформаторвоеначальник
Семейное положение: был в разводе

Биография

Имя первого турецкого президента Мустафы Кемаля Ататюрка стоит в одном ряду с такими преобразователями истории, как Владимир ЛенинДжавахарлал Неру, Гамаль Абдель Насер, Ким Ир СенМао Цзэдун. Для родной страны Ататюрк до сих пор культовая личность. Этому человеку турецкий народ обязан тем, что страна пошла по европейскому пути развития, а не осталась средневековым султанатом.

Упражнения

…………………….., 10 -……………………..

63. Выберите правильный вариант:

Это красивая… а) море; б) улица; в) город

Это плохой… а) фильм; б) книга; в) вино

Это высокое… а) дом; б) девушка; в) здание

Это интересный… а) экскурсия; б) человек; в) кино

Это дорогой… а) машина; б) костюм; в) кафе

Это хороший… а) женщина; б) фото; в) компьютер

Упражнение

10

63. Выберите правильный вариант:

Это красивая… а) море; б) улица; в) город

Это плохой… а) фильм; б) книга; в) вино

Это высокое… а) дом; б) девушка; в) здание

Это интересный… а) экскурсия; б) человек; в) кино

Это дорогой… а) машина; б) костюм; в) кафе

Это хороший… а) женщина; б) фото; в) компьютер

Это тёплое… а) вода; б) пюре; в) вечер

Это чёрная… а) телефон; б) кошка; в) пианино

Это умная… а) режиссёр; б) собака; в) кино

Երևանյան արձաններ. Քայլարշավ


Զբոսաշրջային նախագիծ

Թեմա` Երևանյան արձաններ. Քայլարշավ

Նպատակ`

 • Բացահայտել Երևանի զբոսաշրջային ռեսուրսները
 • Ծանոթանալ Երևանի յուրօրինակ արձանների հետ
 • Քայլարշավի միջոցով ամբողջացնել երթուղի ստեղծելու կարողությունները և ծանոթանալ Երևանի, համապատասխան երթուղու, առանձնահատկությունների հետ:

Մասնակիցներ` Քոլեջի Զբոսաշրջության բաժնի ուսանողներ և այլ սովորողներ

Ընթացք`

Ապրիլի 10-ից մայիսի 1

Սովորողները կքաղեն գրականությունից և համացանցից հնարավոր ամեն ինֆորմացիա որոնք կօգնեն նախագծի իրականության համար: Կծանոթանան երթուղով նախատեսվող արձաններին:

Նախագիծ, ընթացք`  

 • Նախագիծը կսկսվի ՀԱԹ-ի տարածքի արձանների ուսումնասիրմամբ:
 • Երթուղին կշարունակվի Ծովակալ Իսակովի պողոտայի արձանների` Վահագնի և Ծովակալ Իսակովի ուսումնասիրմամբ:
 • Քաղաքապետարանի հարակից տարածքից դեպի Վազգեն Սարգսյան փողոցում կուսումնասիրենք Ալեքսանդր Մյասնիկյանի և Ստեփան Շահումյանի արձանները
 • Օպերայում կծանոթանանք Արամ Խաչատրյանի, Հովհաննես Թումանյանի և Ալեքսանդր Սպենդիարյանի արձանները:
 • Շարունակելով քայլարշավը ճանապարհին կդիտենք Սարյանի, Կոմիտասի և կասկադի հարակից տարածքի արձանները:
 • Հասնելով Մոնումենտ կայցելենք <<Մայր Հայաստանի>> հուշահամալիր որով էլ կամփոփենք քայլարշավը:

Ամփոփում` սովորողները կամբողջացնեն իրենց գիտելիքները Երևանի <<Զբոսաշրջության ռեսուրսներ>>  առարկայից հնարավորություն կունենան քայլարշավի միջոցով ծանոթանան երթուղով նախատեսված ճանապարհի առանձնահատկություններին: Արդյունքները կհրապարակվեն բլոգներում:

Անհրաժեշտ պարագաներ`

 • Սպորտային հագուստ
 • Գլխարկ
 • Ուսապարկ
 • Ջուր
 • Ֆոտոխցիկ

Վայր` Ք. Երևան

Ժամանակահատված` Մայիսի 2, Ժամը` 11:00-4:00Նախագծի ղեկավար` Սամվել Թամազյան

Упражнения

82. Пишите, где:

Родители сейчас (театр)

В театре.

Невский проспект (Петербург)

В Петербурге.

Новый цирк (центр)

В центре.

Иностранные туристы ( гостиница)

Վարժություններ

1)Կետադրել

《Մի անգամ,֊ գրում է Ավետիք Իսահակյանը,֊ բախտ ունեցա երկու հսկաներին՝ Թամանյանին և Թորոմանյանին ընկերակցելու։ Գնացինք Արմավիր՝ աշխարհի ամենահին քաղաքներից մեկը՝ պատմության սկզբներից, մշուշներից, Աստվածներից, առասպելներից ծագած այս քաղաքը։ ինչպիսի՜ նկարագեղ պատկեր երկու հսկաներ՝ բևեռագրերով խոսող Արմավիրի բազմահազարամյա քարերի առաջ։ Կես դար է անցել, ու հիմա մեր աչքի առաջ հառնում են հայ ճարտարապետության երկու նվիրյալները. մեկը՝ բարձրահասակ, նիհար, խորաթափանց հայացքով, մյուսը՝ ժայռի նման ամուր, լայն թիկունք, խոշոր, կրակոտ աչքերով》։

֊Ես էլ վերարկուս չեմ հանում. Այստեղ սարսափելի ցուրտ է,֊ արդարացավ Աշխենը

Աշխենը արդարացավ.

֊ ես էլ վերարկուս չեմ հանում այստեղ սարսափելի ցուրտ է։

《Շուշանիկին ինչ պատասխան եմ տալու》 ,֊ մտքում անընդհատ կրկնում էր Վարդանը

Վարդանը մտքում անընդհատ կրկնում էր.《Շուշանիկին ինչ պատասխան եմ տալու》։

《Ես,֊ մտքում անընդհատ կրկնում էր Վարդանը,֊ ինչ պատասխան եմ տալու Շուշանիկին》։

֊Կկրակեմ, եթե չհրամայես այս վայրկյանին ամրոցի դուռը բաց անել ,֊բղավեց Բարխուդարի վրա Գոհարը։

֊Կկրակեմ,֊բղավեց Գոհարը Բարխուդարի վրա,֊ եթե չհրամայես այս վայրկյանին ամրոցի դուռը բաց անել։

Упражнения

Выполните упражнения.
– Я забыл _____________.

а) учебник.

б) учебника.

в) учебнику.

– Ты любишь играть ___________?

а) футбол

б) в футбол

в) футболом

– ____ ты хочешь стать?

а) Кому

б) Кого