Упражнения


Используя приставки, образовать от глаголов несовершенного вида глаголы совершенного вида: верить(н.в.)- поверить(с.в.) .

Чувствовать- почувствовать

ужинать- поужинать

делить- поделить

вязать- завязать

прятать- попрятать

возить- завозить

шить- зашить

стараться- постараться

таять- потаять

верить- поверить

видеть- увидеть

делать- поделать

шутить- пошутить

тонуть- утонуть

учиться-выучить

брать- взять

пугаться- запугать

мучить- помучить

помнить- запомнить

желать- пожелать

гордиться- загордиться

готовить- приготовить

Упражнение 60

60. Напишите, какое число:

1-первый , 2-второй , 3 -Третий , 4 -четвёртый ,

5 -пятый , 6-шестой , 7- седьмой , 8-восьмой ,

9 -девятый , 10- десятый

61. Напишите, какой этаж:

1 -первый , 2 -второй , 3 -третий .,4 -четвёртый ,

5 -пятый , 6 -шестой., 7- седьмой , 8- восьмой ,

9-девятый 10- десятый .

62. Напишите, какая страница:

1 -первая ,2-вторая ,3-третья ,4-четвёртый , 5-пятая ,6-шестая , 7-седьмая , 8-восьмая ,9-девятая ,10- десятая .

Упражнения

Заполните таблицу:

Что делать?

А) *Играть (I)

Я

что делаю?

играю

Ты

что делаешь?

Ты играешь

Он

что делает?

Он играет

Она

что делает?

Она играет

Мы

что делаем?

Мы играем

Вы

что делаете?

Вы играете

Они

что делают?

Они играют

Что делать?

Б) *Считать (I)

Я

что делаю?

считаю

Ты

что делаешь?

Ты считаешь

Он

что делает?

Он считает

Она

что делает?

Она считает

Мы

что делаем?

Мы считаем

Вы

что делаете?

Вы считаете

Они

что делают?

Они считают

Что делать?

В) *Уметь (I)

Я

что делаю?

умею

Ты

что делаешь?

Ты умеешь

Он

что делает?

Он умеет

Она

что делает?

Она умеет

Мы

что делаем?

Мы умеем

Вы

что делаете?

Вы умеете

Они

что делают?

Они умею

40. Ответьте на вопросы. Запишите ответы:

1. Что она делает, играет? Нет, она не играет.

2. Что они делают, работают? Нет , они не работают .

3. Что вы делаете, слушаете? Нет , мы не слушаем .

4. Что ты делаешь, отдыхаешь? Нет я не отдыхаю .

5. Что мы делаем, читаем ? Нет , мы не читаем .

6. Что он делает, пишет? Нет , он не пишет .

7. Что они делают, считают? Нет , Они не читают .

8. Они умеют? нет , они не умеет .

41. Ответьте на вопросы. Запишите ответы:

-Ты не знаешь, концерт вечером? -Кто знает, когда экскурсия?

-Нет не знаю .

-Да я знаю 12 апреля .

— Здесь холодно в марте? -Кто тут работает?

-Бывает холодно бывает нет

-Тут не кто не работает .

-Можно? -Это Ирина? Кто она, врач?

— Да конечно заходите

-Да это Ирина она мой врач .

-Где аудитории? -Это студенты?

-Прямо в влево .

-Нет , они не студенты .

-Тут врачи и кабинеты. Что тут? -Сейчас урок или перемена?

-Уже урок .

Ты не знаешь, чьи это родители? -А чьи это папа и мама?

Это их родители .

Это мои родители .

-Чья это библиотека? -Где наша аудитория?

-Это библиотека Университета .

-На втором этаже .

-Кто здесь? -А когда урок, сейчас?

Мы .

Через 5 минут начнётся .

-Кто знает, где аптека? -Кто знает, где буфет?

-Там экономисты, компьютеры, -Здесь аудитории и рояли.

программисты. Что там? Это консерватория?

-………………………………………………. -……………………………………………….

-Ты сейчас работаешь или -Здесь дети, учителя, классы.

отдыхаешь? Что здесь?

-………………………………………………. -……………………………………………….

Հյուրանոցում

Փոխադրել տեքստը անգլերեն:

__Մարիոտ հյուրանոցը քաղաքի կենտրոնու՞մ է:

__Այո, Մարիոտ հյուրանոցը Հանրապետության հրապարակում է, որը քաղաքի կենտրոնում է: Երևանի Հանրապետության հրապարակը համարվում է ամենագեղեցիկ հրապարակներից մեկը աշխարհում: Այն շրջանաձև է և բոլոր շենքերը ունեն նույն ճարտարապետական ոճը: (the same architectural style) Այդ շենքերից մեկն էլ Մարիոտ հյուրանոցն է: Հրապարակը նախագծել է Ալեքսանդր Թամանյանը: Ձախ կողմում «Կիլիկիա» թաղամասն է իր «Կիլիկիա» գարեջրի գործարանով: Ձախ կողմում՝ բլրի վրա, Երևանի հռչակավոր կոնյակի գործարանն է: Հիմա մենք անցնում ենք Հրազդանի կիրճի վրայով: (cross over the Hrazdan Gorge). Եթե նայեք աջ, կտեսնեք Արարատ լեռը:

__Գեղեցիկ տեսարան է: Սա այն լե՞ռն է, որտեղ կանգ է առել Նոյան Տապանը ջրհեղեղի ժամանակ: (the place where Noah’s Ark rested). Ես պետք է լուսանկարեմ: Կանգնեք, խնդրում եմ:

__Կամուրջի վրա կանգնել չի թույլատրվում: Դուք մեկ շաբաթ մնալու եք Հայաստանում: Դուք շատ առիթներ կունենաք լուսանկարելու Արարատը: Աջ կողմում Երևանի «Արարատ» գինու կոնյակի գործարանն է: Ձախ կողմում քաղաքապետարանի շենքն է (City Council): Հիմա մենք մոտենում ենք (appro) Հանրապետության հրապարակին:

__Ի˜նչ գեղեցիկ հրապարակ է:

__Սա Մարիոտ հյուրանոցն է: Եկեք գնանք հյուրերի ընդունման տեղը(reception desk), որպեսզի գրանցվեք (check-in) և ստանաք ձեր սենյակի բանալին (key to the room):

__Բարև ձեզ, ես «Շամոյան թրեվլ» ճամփորդական գործակալությունից եմ: Մեր հյուրերը Դանիայից են: Նրանք սենյակ են պատվիրել (book a room) ձեր հյուրանոցում:

__Բարի գալուստ Հայաստան և մեր հյուրանոց, պ-ն և տիկին Հանսեններ: Դուք պատվիրել երկտեղանոց սենյակ (double room): Տվեք ձեր անձնագրերը (passports), խնդրում եմ, ամեն ինչ կարգին է: Լրացրեք այս ձևաթուղթը, խնդրում եմ: (fill in this form):

__Ահա խնդրեմ: Ես լրացրեցի ձևաթուղթը:

__Շնորհակալություն, ձեր սենյակը 331-ն է, երրորդ հարկում: Սպասավորը կտանի ձեր ուղեբեռը: Առավոտյան ժամը 9-ից մինչև 10-ը կարող եք նախաճաշել առաջին հարկի ռեստորանում:

__Նախաճաշի գինը ներառվա՞ծ է սենյակի գնի մեջ:

__Այո, իհարկե, նախաճաշի գինը ներառված է սենյակի գնի մեջ:

__Շնորհակալություն

__Ցտեսություն, Միլենա: Հուսով եմ, որ վաղը կհանդիպենք ժամը 10:30-ին և դուք ցույց կտաք մեզ Երևանի տեսարժան վայրերը:

__Ես մեծ հաճույքով կանեմ դա: Ցտեսություն պ-ն և տիկին Հանսեններ:

_ Is the Marriott Hotel in the center of the city?

-Yes, the Marriott hotel is in Rebuplican Square which is in the center of the city. The Republican Square in Yerevan is considered one of the most beautiful Squares in the world. It is circular and all the constructions have the same architectural style. One of those buildings is the Marriott hotel. The Square was designed by Alexander Tamanyan. On the left is the Cilicia district with its Cilicia beer factory. On the left, on the hill, you can see the famous Yerevan brandy factory. Now we are crossing over the Hrazdan Gorge. If you look to the right you will see Mount Ararat. It is beautiful scenery.

-Is this the mountain where Noah’s Ark rested? I must take a photo. Stop the car, please.

-It is not allowed to stop the car on the bridge. You will stay in Armenia for a week. You will have chances to take photos of Ararat. On the right, you can see Yerevan Wine and Brandy Factory Ararat. The city council is on the left. Now we are approaching Republican Square.

-What a beautiful Square!

-This is the Marriott hotel. Let’s go to the reception desk to check in and get the key to your room.

– Hello. I am from Shamoyan Travel agency. Our guests are from Denmark. They have booked a room in your hotel.

-Welcome to Armenia and our hotel, Mr. and Mrs. Hansens. You have booked a double room. Give me your passports, please. Everything is all right. Fill in this form, please.

– Here you are. I filled in the form.

– Thanks. Your room is number 331. It is on the third floor. The bell boy will take your luggage to your room. From 9 to 10 am you can have breakfast in the restaurant on the first floor.

-Is the breakfast price included in the room price?

-Yes, of course, the breakfast price is included in the room price.

– Thanks

-Goodbye Milena. I hope we will meet tomorrow at 10:30 am and you will show us the places of interest in Yerevan.-I will do it with great pleasure. Goodbye Mr.and Mrs. Hansens.

_ Is the Marriott Hotel in the center of the city?

-Yes, the Marriott hotel is in Rebuplican Square which is in the center of the city. The Republican Square in Yerevan is considered one of the most beautiful Squares in the world. It is circular and all the constructions have the same architectural style. Oneof those buildings is the Marriott hotel. The Square was designed by Alexander Tamanyan. On the left is the Cilicia district with its Cilicia beer factory. On the left, on the hill, you can see the famous Yerevan brandy factory. Now we are crossing over theHrazdan Gorge. If you look to the right you will see Mount Ararat. It is a beautiful scenery. Is this the mountain where Noah’s Ark rested. I must take a photo. Stop the car, please.

-It is not allowed to stop the car on the bridge. You will stay in Armenia for a week. You will have chances to take photos of Ararat. On the right, you can see Yerevan Wine and Brandy Factory Ararat. The city council is on the left. Now we are approaching Republican Square.

-What a beautiful Square!

-This is the Marriott hotel. Let’s go to the reception desk to check in and get the key to your room.

– Hello. I am from Shamoyan Travel agency. Our guests are from Denmark. They have booked a room in your hotel.

-Welcome to Armenia and our hotel, Mr. and Ms. Hansens. You have booked a double room. Give me your passports, please. Everything is all right. Fill in this form, please.

– Here you are. I filled in the form.

– Thanks. Your room is number 331. It is on the third floor. The bell boy will take your luggage to your room. From 9 to 10 am you can have breakfast in the restaurant on the first floor.

-Is the breakfast price included in the room price?

-Yes, of course, the breakfast price is included in the room price.

– Thanks

-Goodbye Milena. I hope we will meet tomorrow at 10:30 am and you will show us the places of interest in Yerevan.

-I will do it with great pleasure. Goodbye Mr.and Ms. Hansens.

Խոցելի խմբեր

  • Առողջապահության բնագավառում հասարակության առանձին խավերի` բնակչության ծայրահեղ խոցելի խմբերի իրավունքները երաշխավորվում են ինչպես ներպետական իրավական ակտերով, այնպես էլ մի շարք միջազգային առանձնահատուկ փաստաթղթերով։ Նշված խմբերի իրավունքներն ու ազատությունները պաշտպանվում են ինչպես միջազգային հզոր կառույցների, այնպես էլ ոչ կառավարական կազմակերպությունների կողմից, ինչպիսիք են Միավորված ազգերի կազմակերպությունը, վերջինիս մի շարք մասնագիտացված կառույցները, «Բժիշկներ առանց սահմանի» կազմակերպությունը, Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն և այլն։

Февральский флешмоб по русскому

Февральский флешмоб по русскому языку 6-8 классы
* Обязательно
Укажите фамилию, имя

Анушик Сергеян

электронную почту. *

anushik.sergeyan@mskh.am
Название школы, класс. *

Колледж второй курс
Место проживания. *

Г.Ереван

1.Найдите эквивалент русской пословице “два сапога – пара” среди приведенных ниже английских пословиц:
а) Птицы одинакового оперенья держатся вместе.
б) Не стоит пороха и дроби.
в) Чёрная овца в семье.
г) У него ещё за ушами не просохло.

2. Укажите, какое из этих слов НЕЛЬЗЯ вписать вместо многоточия во фразу: чинить …
карандаши;
здания;
препятствия;
телевизоры.
3. «У кого что есть?»
У человека нос, у вороны клюв, у слона хобот,
а у свиньи петачок.

У человека руки, у птицы крилья, у рыбы плавники.

У человека ногти, у кошки и птицы когти.

У человека лицо, у святого на иконе лик, а у собаки морда.

У человека рот, а у волка и собаки пасть.

У человека руки и ноги, а у зверей лапы и когти .

4.Что общего у слов заговор, разговорчики, скороговорка? Продолжи этот ряд.

Говор

5.Ответь на реплики диалогов:
— Как я люблю праздники!
Я тоже люблю
— Но мне кажется, в феврале нет праздников!
— Есть много но я тебе напомню один 14 февраль день Святого Валентина.
— Артём не справляется с математикой. Думаю, ему необходима помощь.
— Да будет лучьше чтобы он позанимался.
— Математика трудная, но интересная наука!
Я согласна.

Задания составила Жанна Акопян

Флешмоб

Февральский флешмоб по русскому языку 6-8 классы

* Обязательно

Сергеян Анушик . anushik.sergeyan@mskh.am

Колледж .2 курс

Аргаванд

1.Найдите эквивалент русской пословице “два сапога — пара” среди приведенных ниже английских пословиц:

а) Птицы одинакового оперенья держатся вместе.

б) Не стоит пороха и дроби.

в) Чёрная овца в семье.

г) У него ещё за ушами не просохло.

2. Укажите, какое из этих слов НЕЛЬЗЯ вписать вместо многоточия во фразу: чинить …

карандаши;

здания;

препятствия;

телевизоры.

3. «У кого что есть?»

У человека нос, у вороны клюв , у слона хобот,

а у свиньи пятачок .

У человека руки, у птицы крылья , у рыбы плавники .

У человека ногти, у кошки и птицы когти .

У человека лицо, у святого на иконе лик ,а у собаки морда .

У человека рот, а у волка и собаки пасть .

У человека руки и ноги, а у зверей лапы и когти.

4.Что общего у слов заговор, разговорчики, скороговорка? Продолжи этот ряд

Говор .

5.Ответь на реплики диалогов:

— Как я люблю праздники!

— Да я тоже люблю ! Проводим хорошо время .

— Но мне кажется, в феврале нет праздников!

— Ты наверно забыла но я тебе напомню 14 февраля день Влюбленных , 23 февраля день Защитника .

— Артем не справляется с математикой. Думаю, ему необходима помощь.

— Да математика не легкий предмет поэтому думаю можешь дать его на занятие математики это ему поможет .

— Математика трудная, но интересная наука!

— Вполне согласна с тобой .

Задания составила Жанна Акопян

О своём доме

— Маша, расскажи нам о своём доме.

— Я живу в большом многоэтажном доме. Там восемь этажей. Также есть два лифта, две лестницы, несколько входов и выходов.

— А тебе нравится твоя квартира? Сколько там комнат?

— Да, нравится. Она хоть и маленькая, но очень уютная. У нас есть зал, кухня и две спальных комнаты. Одна для родителей и одна для нас с сестрой.

-Анушик , расскажи нам о своём доме .

-Я живу в собственном доме . У нас две двери :одна для входа , другая для выхода . Дверь нашего подвала находится внутри дома с лестницей .

— А тебе нравится твой дом ?Сколько там комнат ?

У нас одна гостиная комната , которая вместе с кухонной комнатой . А также у нас 3 спальны . Первая предназначена для мамы , вторая для брата , третья для меня и сестры .

Meeting the tourists at the airport

Բարի գալուստ Հայաստան:

_ Բարև ձեզ, դուք ճամփորդական գործակալությունի՞ց եք:

_ Այո, ես Shamoyan Travel գործակալությունից եմ: Ինչպե՞ս եք: Դուք պարոն և տիկին Հանսեննե՞րն եք Դանիայից:

_Այո, մենք Հանսեններն ենք Կոպենհագենից: Մենք հյուրանոց ենք պատվիրել ձեր գործակալության միջոցով: (through your agency)

_Ուրախ եմ ձեզ հանդիպելու համար: Իմ անունը Միլենա է: Սա՞ է ձեր ուղեբեռը: (luggage)

Диалогs

Звонок в службу такси

taxi(1)

— Служба такси «Сигнал»! Марина слушает Вас! Чем могу помочь?

— Здравствуйте! Мне нужно заказать такси на 18:30.

— Хорошо! Говорите адрес!

— Улица Малиновская, до 25, квартира 12.

— Хорошо! Ждите!

— Спасибо! До свидания!

(Служба такси, слушает Вас, чем могу помочь? Говорите адрес).