Առաջադրանք 2

1.Տեղադրի′ր բաց թողնված տառերը.

ՎայրԷջք, ակնթարթ, ճգնավոր,  անօրեն,  արդուզարդ,  անէական,  կտրիր,  սրբություն,  օրեցօր,  պախուրց,  ուխտապան, ուղտավոր:

2.Կազմի′ր 2-ական ածանցավոր բառ տրված կառուցվածքով:

նախածանց — արմատ — վերջածանց

արմատ — վերջածանց

նախածանց — արմատ

3.Գտի′ր հականիշները.

Բուրավետ-գարշահետ,
պինդ-փխրուն ,
զառամյալ-դեռատի,
համր-խոսուն,
վախկոտ-խիզախ,
խրթին-հեշտ :

4.Բառակապակցությունները դարձրու′ բարդ բառեր.

Սյուներով զարդարված-սյունազարդ,
բարձր դիրք ունեցող-բարձրադիր,
քարից կերտված- քարակերտ,
ապակիներով պատված-ապակյեպատ,
ուղիղ ընթացող-ուղղընթաց,
աշխարհով մեկ սփռված-աշխարասփյուռ:

5. Նախադասության մեջ տեղադրի′ր տրված բառերը՝ համապատասխան փոփոխություններ  անելով:

Շրջակա  գյուղերից  եկածները  նախօրոք  խռնվել էին  քաղաքի  մայր   եկեղեցու   առջև,  մյուսները  կուտակվել էին    մոտակա  փողոցներում,      շենքի     տանիքներին:

(եկեղեցի,  շենք, գալ,  կուտակել)

Լուսնի եղջյուրն անհետացավ Քարքե լեռան  հետևում,  և  Տարոնը ընկղմվեցավ գիշերային լռության մեջ:

(Լուսին, լեռ, լռություն, Տարոն)

Առաջադրանք

Գրություն-գիր-ը
լրաբեր-լուր-ը
ջրատար-ջուր-ը
բժկական-բույժ-ը
բքախեղդ-բուք-ը
մթնշաղ-մութ-ը

Գուժկան-գույժ-յ
սնափառ-սին-ը
ընչաքաղց-ինչք-ը
բխել-բուխ-ը
ծփալ-ծուփ-ը
գնդացիր-գունդ-ը

Ցույց-ժամանակացույց, ժամացույց, կողմնացույց, օրացույց, նստացուց, վարկյանացույց :
Շեն-Դավթաշեն, Մրգաշեն, Գետաշեն, Ազատաշեն,ինքնաշեն,տնաշեն:
Սեր-ինքնասեր, բանասեր, գրքասեր, արվեստասեր, աշխատասեր, ազգասեր, կատակասեր:
Զույգ-զուգահեռ, զուգերգ, զուգափայտ,զուգադեպ, զուգագուլպա,զուգընկեր

Կավ— կավածեփ
կատու— կատվախոտ
խավար-խավարամիտ
լույս-լուսաստղ
ինքը-ինքնաեռ

Արդար-արդարադատ
սիրտ-սրտաբաց
աստղ-աստղաբույլ
որթ-որթատունկ
ուղի-ուղեբեռ

Միշտ-մշտահոլով
ցուլ-ցլամարտ
ձեռք-ձեռնասուն
փուշ-փշարմավ
բոց-բոցաշունչ

Tasks

1.I helped my mum in the kitchen.
2.My sister studied in her room.
3.My mum washed the green car.
4.My granny walked to the shop.
5.My brother listened to music.
6.My uncle married a pretty woman.
7.My aunt used her new laptop.

Tasks

1.We visit-we wisited
2.They like-they liked
3.She dances-she danced
4.I play-i played
5.You carry- you carried
6.He stops-he stopped
7.You change-you changed
8.We enjoy-we enjoyed
9.She uses-she used
10.You try-you tried

Առաջադրանք հայոց լեզվից

Առաջադրանք 1

1.Բ շարքից գտի′ր Ա շարքի դարձվածքների  հոմանիշ բացատրությունը.

Ա. ոտ ու ձեռից ընկնել-ծերանալ

ուղտի ականջում քնած-դինջ

լուն ուղտ դարձնել-փոքր մի բան ուռճացնել

կրիայի քայլերով-դանդաղ

անկողին ընկնել-հիվանդանալ

գլուխ գլխի տալ-միասին մտածել

խելքի ծով-խելացի

2.Գտի′ր հոմանիշները.

Շիշ-սրվակ

սայր-շեղբ

շիրիմաքար-տապան

շեմք-սեմ

նյարդ-ջիղ

շիվ-ոստ

3.Կազմի′ր նախադասություններ տրված համանուններով.

Խնամի-1.մեր խնամիները այսօր եկել էր մեր տուն։

2.թոռնիկը տատիկին խնամում էր։

Ներկեր-1.նա պետք է ներկեր պատերը։

2.խանութում շատ ներկեր կային։

Աղաց-1․Ես գնացի խանութ սուրճը աղալու բայց աղացը չէր աշխատում։

Ավելի-1.Նա երկու օր ավել աշխատեց

2.Անկյունում դրված էր մի մաշված ավել։

4.Բառակապակցությունները դարձրու′ բարդ բառեր

Դառը համ ունեցող-դառնահամ

ալիքներով ծփացող-ալեծուփ

ինքն իրեն մոռացած-ինքնամոռաց

մտքերի մեջ մոլորված-մտամոլոր

ոսկուց ձուլված-ոսկեձույլ

կյանքը սիրող-կենսասեր

5. Նախադասության մեջ տեղադրի′ր տրված բառերը՝ համապատասխան փոփոխություններ  անելով:

Գերանը  վաղուց էր  ՝ տեղաշարժվել , դեռ  անցյալ գարուն հաճախադեպ  տեղատարափ  անձրևների   ժամանակ,  գուցե և  ավելի առաջ, բայց  պապը նոր միայն   նկատեց :

(անձրև, նկատել, գարուն, տեղաշարժել)

Այդ հոգեհարազատ,  փոքր-ինչ    տխուր     մեղեդին  թախիծով  պարուրեց  զինվորականի   ՝  դաժան   մարտերում    կարծրացած  հոգին և   մոռացավ    նրան:

(տխրել,  մոռանալ,  զինվորական, մարտ)

 

 

Մխիթար Սեբաստացի

download (1)
Գիտամշակութային և եկեղեցական գործիչ Մխիթար Սեբաստացին 
Մխիթարյան միաբանության հիմնադիրն է: 
Սեբաստացու «Բառգիրք հայկազյան լեզվի» բացատրական բառարանը նշանակալի երևույթ է համաշխարհային բառարանագրության մեջ: 
 
Մխիթար (իսկական անունը՝ Մանուկ) Սեբաստացին սովորել է Սեբաստիայի Սբ Նշան, ապա՝ Էջմիածնի, Սևանի, Կարինի վանքերում: 1693 թ-ին մեկնել է Բերիա (այժմ՝ Հալեպ), որտեղ ծանոթացել է կաթոլիկ միսիոներների հետ: 1696 թ-ին ձեռնադրվել է կուսակրոն քահանա, 1699 թ-ին՝ վարդապետ: 1701 թ-ին Կոստանդնուպոլսում հիմնադրել է միաբանություն: 1705 թ-ին Հռոմի իշխանություններից ձեռք բերելով վանք հիմնելու համաձայնություն՝ 1706 թ-ին Վենետիկին ենթակա Հունաստանի Մեթոն բերդաքաղաքում ձեռնամուխ է եղել վանքի կառուցմանը: 

Читать «Մխիթար Սեբաստացի» далее

Vampires do exist

I went to the zoo a lot when I was young and remember being scared of the lion and laughing at the monkeys, but when my dad suggested going to the zoo on our family holiday to Malaysia I was not impressed by the idea. We’d seen the Chinese market, been to a Hindu temple in a cave and done a canopy walk with amazing views of the city, so the zoo seemed a bit boring and childish. Even so, on our last day in Kuala Lumpur we’d done everything else on our to-do list and decided to have a nice relaxing walk around the zoo.

After waking up early to get there for the opening time, getting a bus across the city, getting lost and finally finding the zoo, I was already regretting going. I have to say, it wasn’t at all what I expected! As soon as we walked through the entrance we saw a huge lake full of all kinds of birds; a vulture nearly as big as me, flamingos and pelicans. Even better was the elephant enclosure where the elephants were reaching their trunks across the barriers and almost touching us! There were kangaroos and emus, different species of monkey and we had to spend at least half an hour watching the tigers prowl around their enclosure as they roared and yawned showing their terrifying teeth.

This was all very exciting but you always see these animals, whether its pictures on the internet or programmes on TV. The real surprise was when we went through a door into an enclosure. We expected to see birds and walked right into the cage, stopping only when we saw the information boards to our left. They were about a ‘flying fox’ a species of giant bat. Then we turned around. About two meters behind us were three of the scariest things I’d ever seen, and we were in their cage! Huge bats, literally the size of foxes were hanging upside down, asleep. We had just read that they were herbivores but all of the vampire stories seemed much more real at that point. We imagined that if they woke up they would definitely sink their teeth into our necks. We headed towards the door, trying to be as quiet as possible. Then something fell. One opened its huge wings. We ran.

young-երիտասարդ
remember-հիշել
scared-վախեցած
lugh-ծիծաղել
lion-առյուծ
suggest-առաջարկել
holiday-արձակուրդ
idea-գաղափար
market-շուկա
temple-աշտարակ
cave-քարանձավ
boring-ձանձրալի
childish-մանկական
decide-որոշել

Նախագծեր`«ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»

Ի՞նչ է  բնությունը: Որո՞նք  են  բնության  բաղադրիչները:
Բնությունն ամբողջ նյութական աշխարհն է:
Բնության բաղադրիչների միջև ամենուր գոյություն ունեն փոխա­դարձ սերտ կապեր: Միմյանց հետ կապված Են անկենդան և կենդանի բնությունը, բույսերն ու կենդանիները, տարբեր կենդանիները: Մարդը,լինելով բնության մի մասնիկը, նույնպես հազարավոր թելերով կապված է իր շրջապատի բնության՝ հողի, գետերի, օդի, կենդանի օրգանիզմների հետ: Միայն թե բնության մեջ եղած այդ կապերը տեսնել հնարավոր չէ, այսինքն՝ դրանք անտեսանելի կապեր են: Բայց գիտությունն օգնում Է մեզ հասկանալ և բացատրել այդ փոխադարձ նուրբ կապերը, որպեսզի նախ և առաջ մենք ինքներս մեզ չվնասենք:
Ի՞նչու է  անհրաժեշտ  ուսումնասիրել  բնությունը:

Դարձվածքներ

Ծեր աղվես-խորամանկ

Հասակ առնել-մեծանալ

Մտքով անցնել-հիշել

Արյունը գլխին խփել-ջղայնանալ

Ապուշ կտրել-ապշել

Օձի լեզու թափել-խնդրել

Պատիվը գցել-պատվազրկել

Կրակի գին-թանկ

Ջրի գին-էժան

Տունը քանդել-դժբախտացնել

Ծտի թևով-արագ

Սուր ճոճել-սպառնալ

Արյուն-քրտինք թափել-տանջվել